Kategorier
Information

Hvad vil habitus sige?

Vi vil alle sammen gerne leve gode liv. Hvordan man bedst lever et godt liv, kan være meget individuelt. Gennem levet liv udvikler vi hver især vores specifikke habitus.

Sociologen Pierre Bourdieu beskriver en persons habitus som værende det samlede sæt af erfaringer, som den enkelte tager med sig gennem tilværelsen. Vi gør os erfaringer hele livet, og alle de oplevelser, vi har i løbet af en dag, kan være med til at forme resten af det liv, vi lever.

Vi kan aldrig selv bestemme, hvilke erfaringer vi ender med at gemme på og tage med os, men det er de erfaringer, som former den måde, vi som individer sætter pris på at være i verden. Vores individuelle habitus udvikler sig derfor løbende.

I takt med at vi finder ud af mere og mere om den måde, vi bedst kan lide at være i verden – og hvordan vi bestemt ikke kan lide at være i verden, bliver vores habitus til noget nyt og andet.

Der er nogle helt grundlæggende principper, der på tværs af alle mennesker, er essentielle for, at vi kan leve gode liv. Vi skal for eksempel være trygge. For nogle mennesker vil deres individuelle habitus kræve en særlig støtte, for at de kan opnå en grundlæggende fornemmelse af tryghed.

Det er helt centralt, når man som Habitushusene arbejder med socialpædagogik, at have indsigt i den enkeltes habitus. Det er nemlig på baggrund af den, at man kan arbejde med at hæve den generelle livskvalitet for individer.

I Habitushusene er det vores fornemmeste opgave at have fokus på, hvad det unikke ved den enkelte er. Af den årsag tager vores pædagogik altid udgangspunkt i den enkelte. Ligesom for alle neurotypikere gør det sig også gældende for alle mennesker med mentale diagnoser, at de har individuelle præferencer og ønsker. Habitushusenes holdning er derfor, at pædagogik altid skal tage udgangspunkt i den enkeltes udviklingspotentiale.

Siden 2006 har vi specialiseret os i, hvordan man med udgangspunkt i en høj pædagogisk faglighed kan indrette rammer, der tager højde for, at alle mennesker har forskellige behov. Den pædagogiske struktur skal altid minimere frustrationer og maksimere livskvalitet for borgeren.

I Habitushusene er vores vigtigste opgave altid at få det enkelte menneske til at leve deres bedste liv. Det ved vi, at vi kan gøre ved at have fokus på den enkeltes habitus.

Du kan læse mere om vores metoder og pædagogikker på habitus.dk samt følge med her på bloggen, hvor vi løbende udgiver indlæg om, hvordan vi arbejder, og hvad Habitushusene står for fagligt og menneskeligt.