Kategorier
Information

Introduktion til Habitushusenes Akademi for medarbejdere

Der er ingen tvivl om, at det er menneskeligt at fejle, men I Habitushusene tror vi på, at vi med de rette strukturer kan minimere mængden af menneskelige fejl. Det gør sig gældende i alle dele af Habitushusenes organisation, at vi har forsøgt at skabe rammer, der gør, at vi løbende bliver gjort opmærksomme på, hvordan det egentlig står til. Vores journaliseringssystemer og håndbøger sikrer fx at vi får overleveret viden til vores kollegaer.

Også når man er ny i Habitushusene, har vi nogle rammer, hvor vi forsøger at sikre, at nye medarbejdere på struktureret vis får den information, der er vigtig for, at de kan udføre deres opgaver. I Habitushusene kalder vi det for vores ’Akademi’. Akademiet er et online onboardingsystem og er opdelt i to overordnede dele: preboarding og onboarding.

Preboarding klæder medarbejdere på før 1. arbejdsdag

Preboarding-delen består af ni videosekvenser, hvor man, inden man har sin første arbejdsdag, kan finde information, der kan være rar at møde op med til sin første arbejdsdag. Det er en introduktion til Habitushusene – hvor vi fysisk er lokaliseret i landet, og hvilke værdier og pædagogiske grundsyn, der er vigtige for os.

Onboarding bygger videre på medarbejdernes viden

Onboarding delen består af seks undertemaer der hver især består af både videoer, tests og tekst. I dette materiale kan man finde konkrete informationer om, hvordan en arbejdsdag er bygget op, hvordan man skal håndtere medicin og magtanvendelser. Den viden, der er at finde i vores onboardingprogram, skal løbende klæde nye medarbejdere på, til at kunne varetage deres arbejde.

Kronologien i Habitushusenes Akademi er essentiel

Strukturen er her vigtig, for vi ved godt, at man ikke kan lære alt, hvad der er at lære på én gang. Kronologien i Habitushusenes Akademi gør det muligt at docere viden løbende, så alle har netop den mængde af information, der er vigtig for netop der, hvor de er i den proces, som det er at være ny i job. Det er nemlig sådan, at man først efter at have set video 1 kan gå videre til video 2.

Der er altid mange nye indtryk og færdigheder, man skal finde ud af, når man starter på en ny arbejdsplads. Vi håber, at akademiet kan være med til at gøre det til en god oplevelse af være ny medarbejder i Habitishusene. Den faste struktur gør det også muligt løbende at bygge videre på viden, fordi vi kan være helt sikre på, at alle har fået grundstenene med.

Habitushusenes onboardingsystem supplerer den personlige oplæring

Det er helt centralt, at denne online læringsplatform aldrig må stå i stedet for personlig oplæring. Habitushusenes Akademi skal ses som et addendum, hvor nye medarbejdere selv kan finde centrale informationer om konkrete procedurer og få indsigt i, hvilket teoretisk udgangspunkt Habitushusene arbejder på baggrund af.

Når man har gennemgået alle delene i onboardingprogrammet, så fungerer Habitushusenes Akademi nemlig som en vidensplatform. Alle medarbejdere kan løbende finde frem til helt konkrete beskrivelser af krav og processer, så ingen behøver være i tvivl.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere er klædt på til deres arbejde med borgerne. Derfor er det også essentielt, at vores rammer sikrer, at alle altid har fået den information, der er central for, at de trygt og godt kan varetage de arbejdsopgaver, der er de vigtigste i Habitushusene – at yde faglig omsorg.

Advertisement