Kategorier
Ikke kategoriseret

Hvad vil det sige at have en gennemgribende udviklingsforstyrrelse?

I HabitusHusene arbejder vi med mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det er vores fornemmeste og vigtigste opgave at hjælpe disse mennesker med at minimere deres problemskabende adfærd samt maksimere deres livskvalitet. For at vi kan gøre det, er det helt essentielt, at vi forstår de mennesker, som vi arbejder med, samt deres adfærd. 

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, hvad en gennemgribende udviklingsforstyrrelse egentlig er, og hvad den dækker over. Gennemgribende udviklingsforstyrrelser kaldes også for autismespektrumforstyrrelser. Det er vigtigt at have en forståelse for, at der netop er tale om et spektrum, og at de afvigelser, der kan forekomme fra normalen, kan være alt fra lette afvigelser til meget voldsomme og forstyrrende afvigelser. Når man lever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, har man ofte vanskeligheder på tre hovedområder:

  1. Gensidigt socialt samspil 
  2. Kommunikation 
  3. Adfærd og interesser 


Helt generelt opfatter og oplever personer med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse verden anderledes end andre. Man opfatter tingene anderledes og på en måde, der skiller sig ud fra normalen. Af den grund kan en gennemgribende udviklingsforstyrrelse ofte medføre et socialt handicap, da samspillet og kommunikationen med andre mennesker kan være udfordrende og forvirrende. Når man lever med lidelsen, kan man have sværere ved at aflæse andre menneskers følelser samt at afstemme sine egne. Alle de uskrevne sociale normer giver ikke sig selv, og at navigere i det daglige sociale liv kan ofte forekomme uoverskueligt og udfordrende. Udover dette har personer på spektret ofte en eller flere meget intense eller snævre interesser. 

Hvordan arbejder vi med det i HabitusHusene?

Den forvirrende hverdag, som personer med en autisme-spektrum-diagnose oplever, resulterer ofte i en stor mængde af frustration, som senere hen kan udvikle sig til problemskabende og udadreagerende adfærd – og det er netop dette, vi i HabitusHusene forsøger at afhjælpe. Dette gør vi primært ved at have nogle helt klare rammer og strukturer for den måde, hvorpå vi bedriver vores bosteder. Det gælder både Habitushuset i Jylland og på Sjælland. Når man lever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, kan mængden af frustration ofte sænkes ved, at man har et overblik over de aktiviteter som den kommende dag, uge eller måned byder på. Det kan skabe en tryghed og en ro, at man ved præcis, hvad der skal foregå og hvornår. På den måde opstår der ikke uforudsigelige situationer, som man skal forholde sig til på stående fod. Det er nemlig i disse uforudsigelige situationer, at personer med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, kan have svært ved at regulere deres følelser. Det er vores opgave i HabitusHusene at hjælpe vores borgere med at regulere deres følelser, og det er ligeledes vores opgave at skabe tryghed for vores borgere.

Vi er alle forskellige, og ingen mennesker reagerer ens. Særligt i vores arbejde er det helt essentielt, at vi ser det enkelte menneske for det unikke individ, de er. I HabitusHusene går vi højt op i konstant at dygtiggøre os inden for vores felt ved at indhente ny og nødvendig viden, så vi bedst muligt kan støtte og hjælpe vores borgere. Vi ønsker nemlig, at vores borgere lever et liv med en høj livskvalitet, hvor frustrationer og forvirring ikke dominerer hverdagens gøremål.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s