Kategorier
Ikke kategoriseret

”Man kan først kende sine behov, når man kan mærke sin krop”

I HabitusHuset Nordahl er heste en stor del af de terapeutiske interventioner. I samarbejde med en terapeut udgør hestene et fælles tredje, der er med til at hjælpe os til at få kontakt til vores kroppe og vores sanser til regulering af vores nervesystem.

I HabitusHuset Nordahl arbejder vi ud fra Susan Harts groft skitseret, tredelte hjerne: Den sansende, den følende og den reflekterende del af hjernen. De tre dele hænger sammen og arbejder sammen. 

Under angst, stress og depressive tilstande skærper hjernen opmærksomheden på overlevelse og lukker af for (nedprioriterer) de sansestimuli, man ellers kan mærke og navigere efter i verdenen. 

Det er helt almindeligt, at stressede hjerner forsøger at koble sig fra. På den måde slipper man for at være i noget, der føles hårdt og svært. 

I hesteassisteret terapi får man mulighed for at stimulere de forskellige dele af hjernen og på den måde optræne kontakten til kroppen igen, så almene kropslige signaler som f.eks. sult, træthed, toilettrang når igennem til vores hjerne. Det er først derefter, at vi kan drage egenomsorg. Når vi kan mærke os selv, kan vi sanse vejgrøft-blomsterne, der dufter og den bløde hestepels. 

”Alarmsignalerne” i hjernen, der kun ser efter nødudgange og analyserer på, om nogen omkringværende mennesker kunne udgøre en potentiel trussel, bliver beroliget. Vi kan opleve verden uden at blive overvældet af vores alarmberedskab.  

Arbejdet med den sansende hjerne i Habitus

I HabitusHuset Nordahl arbejder vi altid indledende med øvelser, der er med til at træne den opmærksomhed, vi tillægger vores forskellige sanser. 

Vi laver øvelser, hvor man skifter mellem at skulle fokusere på alt det, man kan høre, alt det man kan se, og alt det man kan lugte. Disse øvelser hjælper nervesystemet med at falde til ro, fordi man bevidst fjerner hjernens fokus væk fra potentielle trusler og hen på at sanse, hvor man rent faktisk er. Eksempelvis på en græsmark ude på landet med alt hvad det indebærer af ro og fred. Omgivelserne i HabitusHuset Nordahl er fantastiske til netop det. 

For stressede hjerner kan det være meget overvældende at skulle fokusere på simple sanseindtryk. Derfor er det vigtigt at møde det enkelte individ i øvelserne, og at terapeuten er uddannet i at bruge sine iagttagelser, så der ikke er nogen, der bliver overvældet. 

Derefter kommer arbejdet med selve hestene. Hjernen udskiller oxytocin, når man rører ved hestens manke og pels under striglingen. Under arbejdet med hestene får vi gang i kroppen, og hjernen bliver stimuleret og mindet om, at den kan være tryg, og at der ikke er noget at være stresset over. Når vores sanser bliver stimuleret rigtigt, bliver vores arousalsystem også reguleret. Gennem arbejdet med hestene kan vi altså få hjernen til at slappe af.  

I denne proces er vores dygtige terapeuter altid med til at vejlede om de sanseøvelser, der er med til at skabe ro og et reguleret arousalniveau. Arousalniveauet styres af vågenhedscentret i hjernestammen og reguleres efter, hvad den modtager af sanseinput fra kroppen.

Arbejdet med den følende hjerne i Habitus

Når man af den ene eller anden grund ikke har det godt, er det en naturlig forsvarsmekanisme at stoppe med at mærke efter, hvordan man har det. Det er ikke rart at ’mærke efter’, når man er fyldt med stress, utryghed, skyld, skam, dårligt selvværd etc. Det kan være rart at distrahere sig selv, så fokus fjernes fra de dårlige følelser. Når man får ro på nervesystemet i samværet og nærværet fra hestene, er der dog mange, der oplever, at deres følelser pludselig er mere tilgængelige og overkommelige.

Alle terapeutiske interventioner i HabitusHuset Nordahl er tilpasset det enkelte individ. Den udviklingsproces, den enkelte er i gang med, er altid i fokus. Det er rart at kunne mærke sig selv, men ingen skal blive overvældet af sine egne følelser uden at få hjælp til at bearbejde dem. 

Mange, der har terapeutiske forløb med hestene, oplever, at det er en stor gave at blive valgt til af hestene. I praksis bliver alle, der er i gang med et hesteassisteret terapiforløb, parret med en hest.  Da heste ikke har bagtanker med deres handlinger og ikke bærer nag eller dømmer en, er den interaktion blottet for manipulerende strategi. 

Hestene reagerer på den energi, man har, og man bliver nødt til at være nærværende og eksplicit i sine signaler, ellers reagerer hestene ikke.

Hesten reagerer på det, man gør og tydeligheden af det – ikke hvad der er sket i fortiden, hvilket tøj man har på eller lignende. De er der, og de reagerer genuint på, hvad man signalerer med sit kropssprog. I denne proces er vores motto: ”Så lidt hjælp som muligt og så meget hjælp der er behov for”. Der står altid en terapeut fra HabitusHuset klar til at guide og skabe forståelse. 

Arbejdet med den refleksive hjerne i Habitus 

Hestenes reaktion viser det enkelte menneske, hvad dennes kropssprog signalerer. Det kan hjælpe personen med at forstå sammenhæng mellem det, man føler, det man signalerer til omverdenen, det man tænker, og den måde omverdenen reagerer på. Her benyttes altså den kognitive diamants principper. Den læring og de erfaringer, man gør sig sammen med hesten, kan direkte overføres til de vanskelige situationer og relationer, personen oplever i livet. Man bliver konfronteret med de signaler, man udsender gennem hestenes adfærd. 

Følger hestene ikke med, eller går de væk, har man ikke signaleret det lederskab, som hestene søger pga. af deres flokinstinkt. Her guider vi altid verbalt, men vi viser også med egen krop, hvordan opgaven skal gribes an.

I de situationer er der et stort læringspotentiale. Man kan blive klogere på, hvordan ens egen adfærd påvirker andre. Man kan også blive klogere på, hvordan man godt kunne tænke sig, at de signaler, man udsender, bliver opfattet i verden. Hestene bliver en kontakt, som man kan lære sig selv at kende igennem. 

Opdelingen mellem den sansende, følende og refleksive hjerne er ikke en lineær proces. I løbet af en session vil man bevæge sig dynamisk mellem de tre niveauer, og terapeuten vil være opmærksom på, hvilket niveau det i situationen giver mening at arbejde på, for at det bliver den tryggeste og mest givende oplevelse for alle.  

Den læring, der sker i interaktion med hestene, kan hjælpe en i hverdagen. Det er ikke kun heste, der reagerer på vores adfærd, men hestene dømmer ikke, og de tilgiver. Læringsrummet – og pusterummet –man får fra hverdagen, når man er sammen med hestene, er for mange en optimal ramme til personlig udvikling. Netop derfor er det en meget hensigtsmæssig og givende metode i Habitus.

Du kan få mere at vide om vores metoder og tilbud i HabitusHuset Nordahl her eller kontakte bo- og dagtilbudsleder Dorthe Due på telefon: 22 21 94 87 eller Mail: ddc@habitus.dk

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s