Kategorier
Information

Visitationsprocessen i Habitus

En visitation er en indstilling eller henvisning til en social serviceydelse, foretaget på baggrund af en faglig vurdering. Når en borger mangler et bo- eller dagtilbud, kan vedkommendes sagsbehandler visitere borgeren til Habitus. Det gør de, når det vurderes, at borgeren kan få gavn af at være en del af et af HabitusHusenes bo- eller dagtilbud. 

”Det er vigtigt, der er en specialist i Habitus, der laver en gennemgang af borgerens historie, inden at borgeren bliver visiteret til os. Det gør, at vi er sikre på, at vi har det beredskab, der skal til for at kunne hjælpe”, fortæller Martin Godske, direktør i Habitus. Den proces, der kommer forud for, at en borger bliver visiteret til et af HabitusHusenes bo- eller dagtilbud, er langt fra ligegyldig. 

Inden en ny borger flytter ind i et HabitusHus, er det vigtigt, at der fra Habitus’ side er afklaret, om det netop er det bo- eller dagtilbud, der kan støtte den individuelle borger bedst. Derfor er der i Habitus en fast visitationsprocedure. Proceduren sikrer, at Habitus får indhentet alle relevante informationer om den enkelte borger. Disse informationer gør det muligt at vurdere, hvorvidt Habitus har de rette kompetencer og ressourcer til at varetage den specifikke borger. 

”Der er flere trin i den proces, der kommer forud for, at nye borgere bliver en del af et af vores bo- eller dagtilbud”, fortæller Elizabeth Bergstrøm, visitationsansvarlig i HabitusHusene. Elizabeth udgør den røde tråd i visitationsprocessen – fra det første opkald til den endelige indskrivning. 

Elizabeth fortæller uddybende at: ”Først og fremmest får vi en henvendelse fra kommunen, hvor vi får fortalt, hvad der ligger forud for deres henvendelse. Det første, vi gør herefter, er at indhente den nyeste dokumentation, der er tilgængelig om den enkelte borger. Det kan være de nyeste statusrapporter, voksenudredning, lægefaglige udregning, VISO-rapport etc.”  Det er dokumenter, der gør, at visitatoren er i stand til at screene, om borgeren er i Habitus’ målgruppe. 

Det gælder altid om at finde det rette tilbud til borgeren

HabitusHusene er godkendt til at drive bo- og dagtilbud for personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme spektrum forstyrrelse, medfødt hjerneskade, udviklingshæmning, udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande. Det første, der skal sikres, er altså at borgeren, der har brug for et nyt bo- eller dagtilbud, også falder ind i den målgruppe, som HabitusHusene er godkendt til at varetage. 

Hvis ikke, er HabitusHusene ikke det rette tilbud, og sagsbehandleren må derfor finde et andet bo- eller dagtilbud, der bedre kan opfylde borgerens behov. 

”Når vi har været igennem første screening, og vi har sikret, at borgeren er i vores målgruppe, tager jeg fat i driftschefen for enten Jylland eller Sjælland for at matche borgeren ind på det mest optimale bosted. Pårørende har ofte præferencer ift. afstand fra deres eget hjem, og de vil gerne have borgeren placeret så tæt på familiens hjem som muligt, så de ikke skal køre så langt. Herefter kontakter jeg sagsbehandleren og anmoder om at komme på et observationsbesøg”, fortæller Elizabeth. ”Vi indskriver aldrig en borger, vi ikke har set først”. 

Visitatoren tager sammen med botilbudslederen fra det udvalgte HabitusHus på besøg i borgerens nuværende hjem. Det kan både være et andet botilbud eller f.eks. hjemme hos egne forældre – alt efter hvor borgeren bor. 

Botilbudslederen for det HabitusHus, som borgeren er forventet at kunne komme til at bo i, er altid med til observationsbesøg. Sådan er det, fordi botilbudslederne er pædagogiske eksperter og kan vurdere, hvorvidt de har ressourcerne og kompetencerne til at varetage opgaven. Botilbudslederne kender deres målgruppe, og de er eksperter i at skrue pædagogiske forløb sammen, så den respektive borger kan leve et liv med så høj livskvalitet som muligt. Derudover har botilbudslederen indgående kendskab til allerede indskrevne beboere og kan dermed vurdere sammensætningen af beboerne, og om den nye borger ville kunne passe ind.

Borgerens egen indflydelse

Selvom borgerne ikke altid selv kan fortælle om deres præferencer og ønsker, er det vigtigt at møde borgeren. Det giver et godt indblik i borgerens funktionsniveau, og det kan være svært at forstå nuancerne på skrift. For at få indsigt i borgerens behov taler vi altid med dem, der kender borgeren bedst. Det kan både være forældre og pædagoger, der kan forklare, hvordan en typisk hverdag ser ud for den respektive borger.

Det er først efter denne del af processen, visitator finder ud af, hvilket af HabitusHusenes botilbud der er bedst egnet til den enkelte borger. Beslutningen om, hvorvidt et af HabitusHusene kan varetage opgaven, bliver taget i samråd mellem den enkelte botilbudsleder, driftschef og visitator. Visitatoren fungerer i denne proces som tovholder. 

Bliver det efter disse to screeninger vurderet, at borgeren vil have gavn af at bo i et af HabitusHusene, udarbejder visitator en målgruppevurdering. Her beskrives det, hvordan de pædagogiske interventioner er tænkt, hvilke indsatser der vil blive arbejdet med, hvor mange støttetimer der bliver vurderet at være brug for og den samlede pris på at have borgeren i et af Habitus’ tilbud.

Herfra er det ikke længere op til Habitus, hvor en borger bliver visiteret til. På baggrund af målgruppevurderingen vurderer kommunen, om de synes, at det er et Habitus Bosted, der er bedst egnet til at varetage den specifikke borger. 

Det overordnede formål med visitationsprocessen er at sikre, at alle borgere ender med at være i det bo- eller dagtilbud, der bedst passer til deres behov. 

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s