Kategorier
Fagligt Information Nyheder

Resultaterne af vores kundetilfredsheds-undersøgelse

I sidste måned sendte Habitus en kundetilfredshedsundersøgelse til vores samarbejdspartnere, og vi er yderst stolte af tilbagemeldingen, som vi har fået.

Størstedelen af kommunerne, der deltog i undersøgelsen, er tilfredse med samarbejdet med Habitus og ønsker at fortsætte dette. Yderligere er de meget tilfredse med den faglige kvalitet og udviklingen af borgers livskvalitet.

Dette indikerer, at Habitus overordnet gør det godt. Vi ønsker dog altid at gøre det bedre, hvorfor vi selvfølgelige har analyseret den skriftlige tilbagemelding, vi har fået fra kommunerne.

Ud fra feedbacken fremgår det, at et af kritikpunkterne omhandler Habitus takststruktur og transparents.
Habitus har året rundt Socialtilsynet forbi vores botilbud, og deres rapport inkluderer også en vurdering af økonomien. Socialtilsynets generelle vurdering er:

  • At der er tilstrækkelig sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og pris i forhold til tilbuddets målgruppe
  • At der er tilfredsstillende økonomistyring, som understøtter sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af denne
  • At økonomien er bæredygtig og i balance
  • At der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi

Vi bemærker derfor, at vurderingen fra Socialtilsynet om transparens i Habitus økonomi, ikke opleves på samme måde i nogle kommuner, hvilket vi rigtig gerne vil undersøge nærmere og forbedre.

I den nærmeste fremtid håber vi at afholde virtuelt møde med de samarbejdskommuner, som har givet udtryk for manglende gennemsigtighed. Vi vil her være undersøgende på, hvad der ønskes oplyst, så kommunen er tilpas informeret og orienteret om takstens indhold og gennemsigtighed heri.

Habitus ønsker at udarbejde en takstmodel, som tilfredsstiller og er transparent for både Socialtilsynet og kommunerne.

Vi glæder os til at gøre samarbejdet endnu stærkere!

Advertisement
Kategorier
Fagligt Information Nyheder

Tilfredshedsundersøgelse skal højne samarbejdet

Habitus har fået 3 enestående resultater fra Socialtilsynet. Den samlede score ligger mellem 4,7 og 4,95, hvilket viser, at Habitus kvalitetsmodel virker, og det er vi stolte af.

Socialtilsynet nævnte bl.a., at HabitusHuset Ny Mårumvej:

“Endvidere konkluderer socialtilsynet, at tilbuddet understøtter borgernes muligheder for personlig udvikling og selvstændighed samt muligheder for at skabe sociale relationer, og borgerne inddrages i beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen på tilbuddet. 
Tilbuddet vægter samarbejdet med pårørende højt og har viden og erfaring med at varetage borgernes rettigheder som myndige personer.”

En lige så vigtig målsætning for 2022 er at styrke vores samarbejde med kommunerne. Derfor har vi i øjeblikket en tilfredsundersøgelse i gang blandt vores nuværende samarbejdspartnere.

I Habitus ønsker vi hele tiden at udvikle os, nuancere pædagogikken, forbedre pårørendesamarbejdet og derved højne trivslen hos borger. Kommunikationen og samarbejdet med kommunerne er alt afgørende for at skabe transparens i borgers behov samt indsatsen, vi leverer, og dette afspejles i kommunens bestilling samt handleplan.
Vi ønsker at lære af vores erfaringer, både de gode og de mindre gode. Derfor er det vigtigt for os at få så meget feedback som muligt. Hvis du samarbejder med Habitus og ønsker at deltage i besvarelsen, men ved en fejl ikke har modtaget et link, kan du skrive til os på visitation@habitus.dk, hvorefter vi kan fremsende dette.
Vi vil tage besvarelserne meget seriøst og arbejde konstruktivt på eventuelle forbedringspunkter.
Kategorier
Fagligt Information Nyheder

Året der gik

Årets slutning nærmer sig med hastige skridt, og vi ser tilbage på et spændende år 2021, som vi er meget stolte over.

COVID-19 har udfordret den normale hverdag, for både borgere, pårørende og personale. Dog har vi sammen tacklet dette med et tilfredsstillende resultat, da Habitus har haft minimale smittetilfælde blandt vores beboere.

Vi har især, kunne mærke effekten af det hårde arbejde, som vores udviklingssygeplejersker har lavet, da de har haft øget fokus på kvalitet i forbindelse med sundhedsfaglige indsatser på alle vores botilbud. Styrelsen for Patientsikkerhed har angivet alle vores botilbud med ingen eller mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Derudover har vi fået høje scorer fra Socialtilsynet på alle vores botilbud, og vi er stolte af Socialtilsynets tilbagemeldinger i rapporterne.

Vi har i Habitus igen i år haft fokus på forebyggelse af forråelse, hvor vi har inkorporeret metoder og værktøjer til systematisk at arbejde hermed. Vi vil fortsat have fokus på emnet i 2022, dog på en anderledes måde, hvilket du kan se mere af i nedenstående videoer.

Forebyggelse af forråelse i Habitus 2021

Forebyggelse af forråelse 2022

Kategorier
Fagligt Information Nyheder

Alle har ansvar for at opkvalificere det specialiserede social område

Tak til alle deltagerne for et rigtig godt engagement og faglige sparring på konferencerne. Det gav os anledning til at tydeliggøre Habitus’ vision og mission på det specialiserede voksenområde.

Da antallet af mennesker i det specialiserede socialområde er stærkt stigende, er der dermed også en stigning i bevilgende paragraf jf. 107 og 108 botilbud, hvor både kommunale, regionale og private udbydere opretter flere botilbud for at imødekomme behovet.

I Habitus har vi derfor udarbejdet systematisk struktur til at sikre, at kvaliteten opretholdes og følger med udviklingen. Vi tror på, at alle gør det godt, hvis de kan. Denne antagelse ligger til grund for alle vores relationelle handlinger. Derfor arbejder vi på at minimere problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten hos alle mennesker med udviklingsforstyrrelser.

Vi vil leve op til vores etiske forpligtigelse ved at hjælpe det enkelte menneske samtidig med, at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at hjælpe så mange som muligt. I Habitus har vi derved fokus på de individuelle hensyn, der skaber livskvalitet for den enkelte samt kvalitet i rammerne omkring de mange.
Vi ved, hvordan man bedst organiserer sig omkring et menneske, der har det svært. Vi vil derfor vidensdele vores effektive kvalitetsstyring, og dermed skabe grundlag for kvalitet på tværs af det specialiserede pædagogiske område.

Kategorier
Bosteder Fagligt Information Nyheder

Autisme går ikke væk i weekenden

Derfor har vi udvidet åbningstiderne i vores dagtilbud i Brøndbyskoven. Fremadrettet er det muligt at komme i vores dagtilbud alle ugens 7 dage. Vores erfaring er, at mange borgere med udviklingsforstyrrelse trives med regelmæssighed og fast struktur, også i weekenden. Det vil vi gerne imødekomme, og derfor kan vi nu tilbyde dagtilbud både lørdag og søndag kl. 9-15.

Kontakt visitationen på tlf. 20 61 02 41 eller sikker mail på:  visitation@habitus.dk. Hvis ikke dagtilbud er tilstrækkeligt, kan vi tilbyde helhedstilbud på vores botilbud. Alle vores huse er indrettet i hyggelige landejendomme eller villaer i skønne grønne omgivelser, og vi tilpasser altid lejligheden, så den passer til den enkeltes behov.

Aktuelt har vi f.eks. ledige pladser på HabitusHuset Sølyst, HabitusHuset Søren Kannesvej og HabitusHuset Elbækvej, som i øvrigt har fået rigtig god bedømmelse af Socialtilsynet og Styrelsens for Patientsikkerhed.

Kategorier
Fagligt Information Nyheder

Ingen trives i miljøer, hvor de bliver krænket

Den sociale virksomhed Habitus har sat krænkelser på dagsordenen. Fra 2021 kan alle ansatte i organisationen anonymt svare på, om de oplever krænkelser, når de er på arbejde. Det vil foregå i forlængelse af organisationens forråelsesmålinger, der ligeledes er iværksat for nyligt.

De sidste par år har der været et øget offentligt fokus på, hvordan vi taler til og om hinanden. Det fokus har gjort de fleste klogere på, at vi kan blive blinde for, hvordan vores adfærd kan påvirke andre mennesker negativt.

“Ingen mennesker trives i miljøer med krænkende adfærd, og det er utrolig vigtigt, at ansatte i Habitus trives. Ellers mister vi vores eksistensgrundlag,” fortæller Habitus’ administrerende direktør, Martin Godske.

I 2020 er der i HabitusHusene blevet lavet kvar­talsvise forråelsesmålinger. Hvert kvartal er der altså blevet samlet op på den oplevelse, perso­nalet i det enkelte HabitusHus har med forråelse i deres hverdag.

“Forråelsen kommer snigende. Derfor skal man være på vagt overfor den. Forråelse breder sig. Det gør det, fordi vores ideer om normalt rykker sig med tiden. Adfærd, vi synes, var fuldkommen uacceptabel sidste måned kan være blevet den nye normal. Derfor skal vi være virkelig grundige, når vi arbejder med forråelse i organisationer som Habitus. Vi skal lede efter de mindste tegn på, at vores etiske kompasser er blevet forstyrret. Ellers bliver vi blinde overfor problemerne, som forstyrrelserne kan tage med. Det gælder både i forbindelse med forråelse og krænkelser,” fortæller Martin Godske.

Kategorier
Bosteder Fagligt Information Nyheder

Fuld tilfredshed fra tilsyn

Habitus scorer toppoint af Styrelsen for Patientsikkerhed efter oprettelsen af et sundhedsfagligteam. Habitus har siden 2019 haft udviklingssygeplejersker ansat, hvis opgave har været at øge fokus og kvalitet i forbindelse med sundhedsfaglige indsatser, medicinhåndtering og hygiejne, på alle vores botilbud.

Vi er derfor meget stolte af, at Styrelsen for Patientsikkerhed har karakteriseret alle vores botilbud med ingen eller mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Det viser, at vi er på rette vej, og at vores sundhedsfaglige team gør et godt stykke arbejde.

Styrelsen for Patientsikkerhed har blandt andet skrevet:

”HabitusHuset Sølyst fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden.”

Kategorier
Bosteder Fagligt Information Nyheder

Bliv uddannet pædagog via Habitus

Der er massiv mangel på kvalificeret personale i omsorgsbranchen, og i Habitus ønsker vi, at vores medarbejdere udvikler sig gennem hele deres arbejdsliv.

Derfor slår vi to fluer med ét smæk og sender det første hold af Habitusansatte afsted på pædagoguddannelsen i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. Én af dem, som starter på uddannelsen, er Yilmaz Bulut.

Yilmaz har været ansat i Habitus i to år og er en meget velanset medarbejder i Habitus Drachmannsvej.

Kategorier
Bosteder

En dag på botilbuddet Fjelsted

Hvordan foregår hverdagen på et botilbud egentlig? I HabitusHusene er der stor variation fra bosted til bosted – og fra borger til borger. For at sikre en høj pædagogisk kvalitet er der dog nogle faste strukturer, der er gennemgående. Det er de strukturer, vores erfaring har lært os, skaber de bedste betingelser for høj livskvalitet blandt beboerne. 

I HabitusHuset Fjelsted i Sindal i Nordjylland bor der fire mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Botilbudsleder Andreas Nord fortæller, at: ”Hver dag arbejder pædagogerne på Fjelsted for at skabe gode dage og gode oplevelser for de fire borgere.”

Kategorier
Ikke kategoriseret

Vi påvirker hele tiden hinanden. Når vi bliver kloge på hvordan, så kan vi blive dygtige pædagoger

Hvordan kan indsigt i low arousal hjælpe andre til at få gode stabile liv? Det kan det, fordi vi som mennesker hele tiden påvirker hinanden. Når vi arbejder i social- og omsorgssektoren, kan vi blive meget bedre til vores job, når vi forstår, hvilken effekt vores tilstedeværelse og humør har på andre.