Kategorier
Fagligt Information Nyheder

Ingen trives i miljøer, hvor de bliver krænket

Den sociale virksomhed Habitus har sat krænkelser på dagsordenen. Fra 2021 kan alle ansatte i organisationen anonymt svare på, om de oplever krænkelser, når de er på arbejde. Det vil foregå i forlængelse af organisationens forråelsesmålinger, der ligeledes er iværksat for nyligt.

De sidste par år har der været et øget offentligt fokus på, hvordan vi taler til og om hinanden. Det fokus har gjort de fleste klogere på, at vi kan blive blinde for, hvordan vores adfærd kan påvirke andre mennesker negativt.

“Ingen mennesker trives i miljøer med krænkende adfærd, og det er utrolig vigtigt, at ansatte i Habitus trives. Ellers mister vi vores eksistensgrundlag,” fortæller Habitus’ administrerende direktør, Martin Godske.

I 2020 er der i HabitusHusene blevet lavet kvar­talsvise forråelsesmålinger. Hvert kvartal er der altså blevet samlet op på den oplevelse, perso­nalet i det enkelte HabitusHus har med forråelse i deres hverdag.

“Forråelsen kommer snigende. Derfor skal man være på vagt overfor den. Forråelse breder sig. Det gør det, fordi vores ideer om normalt rykker sig med tiden. Adfærd, vi synes, var fuldkommen uacceptabel sidste måned kan være blevet den nye normal. Derfor skal vi være virkelig grundige, når vi arbejder med forråelse i organisationer som Habitus. Vi skal lede efter de mindste tegn på, at vores etiske kompasser er blevet forstyrret. Ellers bliver vi blinde overfor problemerne, som forstyrrelserne kan tage med. Det gælder både i forbindelse med forråelse og krænkelser,” fortæller Martin Godske.

Kategorier
Bosteder Fagligt Information Nyheder

Fuld tilfredshed fra tilsyn

Habitus scorer toppoint af Styrelsen for Patientsikkerhed efter oprettelsen af et sundhedsfagligteam. Habitus har siden 2019 haft udviklingssygeplejersker ansat, hvis opgave har været at øge fokus og kvalitet i forbindelse med sundhedsfaglige indsatser, medicinhåndtering og hygiejne, på alle vores botilbud.

Vi er derfor meget stolte af, at Styrelsen for Patientsikkerhed har karakteriseret alle vores botilbud med ingen eller mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Det viser, at vi er på rette vej, og at vores sundhedsfaglige team gør et godt stykke arbejde.

Styrelsen for Patientsikkerhed har blandt andet skrevet:

”HabitusHuset Sølyst fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden.”

Kategorier
Bosteder Fagligt Information Nyheder

Habitus tilbyder medarbejderne et uddannelsesforløb

Habitus er fra august 2021 i gang med at uddanne det første hold af pædagoger i samarbejde med metropol. 

Indtil videre er 17 personer blevet optaget på uddannelsen samtidig med, at de fortsætter arbejdet i Habitus.

Yilmaz Bulut er en af de personer, som har valgt at uddanne sig til pædagog. Han har været ansat i Habitus i to år og er en af de velansete medarbejdere i HabitusHuset Drachmannsvej.

Kategorier
Information

Visitationsprocessen i Habitus

En visitation er en indstilling eller henvisning til en social serviceydelse, foretaget på baggrund af en faglig vurdering. Når en borger mangler et bo- eller dagtilbud, kan vedkommendes sagsbehandler visitere borgeren til Habitus. Det gør de, når det vurderes, at borgeren kan få gavn af at være en del af et af HabitusHusenes bo- eller dagtilbud. 

Kategorier
Information

Mentalisering i organisationer

I Habitushusene har vi et stort fagligt fokus på mentalisering. Vi ved, at man som menneske ikke bliver til sig selv alene – det sker altid i samspil med andre. Derfor er måden, hvorpå man er sammen med andre, ekstremt relevant, når man arbejder med mennesker, sådan som vi gør i Habitushusene. Alle mennesker påvirker hele tiden hinanden ved at være mentaliserende eller ikke mentaliserende i samspillet med andre.

Kategorier
Information

Hvordan ser pædagogik ud i praksis i Habitushusene?

Hvad vil det sige at være en dygtig pædagog? Hvordan kan man hjælpe mennesker med udviklingsforstyrrelser på daglig basis? Og hvorfor er det vigtigt?

Det arbejde, der foregår i Habitushusene er for mange mennesker ukendt grundt. Det er de færreste, der ved, hvad det vil sige at arbejde med pædagogik på et botilbud, og hvordan det egentlig ser ud i praksis.

For at få et indblik i, hvordan pædagogik ser ud i Habitushusene, har vi talt med en, der ved rigtig meget om, hvordan pædagogik ser ud, når det virker.

Kategorier
Information

Introduktion til Habitushusenes Akademi for medarbejdere

Der er ingen tvivl om, at det er menneskeligt at fejle, men I Habitushusene tror vi på, at vi med de rette strukturer kan minimere mængden af menneskelige fejl. Det gør sig gældende i alle dele af Habitushusenes organisation, at vi har forsøgt at skabe rammer, der gør, at vi løbende bliver gjort opmærksomme på, hvordan det egentlig står til. Vores journaliseringssystemer og håndbøger sikrer fx at vi får overleveret viden til vores kollegaer.

Også når man er ny i Habitushusene, har vi nogle rammer, hvor vi forsøger at sikre, at nye medarbejdere på struktureret vis får den information, der er vigtig for, at de kan udføre deres opgaver. I Habitushusene kalder vi det for vores ’Akademi’. Akademiet er et online onboardingsystem og er opdelt i to overordnede dele: preboarding og onboarding.

Kategorier
Information

Den vigtige viden, som vi (allerede) har i Habitushusene

Socialtilsynet og -styrelsen for patientsikkerhed har underlagt alle sociale botilbud et regelsæt, vi skal følge for at sikre, at vi lever op til kravene, for hvordan man tager sig professionelt af mennesker. Hvert Habitushus er underlagt de samme regler, men vi har ligeledes, som et led i vores pædagogiske arbejde, skabt en fast struktur for, hvordan vi arbejder. I Habitushusene kalder vi den struktur for vores årshjul. Årshjulet sikrer os, at vi får indsamlet al den information, vi kan, så vi kan arbejde reflekteret i vores praksis. 

Kategorier
Information

Hvad mener vi i Habitushusene med ”faglig omsorg”?

I Habitushusene er en af vores vigtigste ressourcer personale med overskud. De så ofte omtalte ’varme hænder’ er dem, der er kilden til høj kvalitet i vores kerneydelse: faglig omsorg. At arbejde med mennesker kræver altid fokus på individuelle behov, men at skabe plads til at fokusere på individuelle behov kræver en stærk organisatorisk struktur.  

Et problem, vi ofte støder på inden for specialpædagogik, er, at meningen med fagligheden ofte bliver forklædt bag bløde floskler, som ingen kan være uenige i. Selvfølgelig skal borgerne i Habitushusene bo i gode miljøer og tages hånd om. Hvad betyder det egentlig? Og hvad skal der egentlig til for at opnå det?

Kategorier
Information

Kort om affektregulering og mentalisering

I Habitushusene er vores vigtigste job at øge livskvaliteten blandt de borgere, vi har ansvaret for. For at kunne gøre det, er det vigtigt, at vi kan hjælpe vores borgere med at være så trygge som muligt. I det arbejde ved vi, at det er vigtigt at have en indsigt i, hvordan mennesker generelt bliver påvirket af andres tilstedeværelse.  

De fleste af os kender nok følelsen af at blive set i øjnene og få en fornemmelse af tydeligt at blive set af den anden. Når man i en sårbar situation deler et øjeblik med et andet menneske, og verden pludselig føles lettere at være i. Heldigvis har mange nok erfaringer med ét eller flere mennesker i deres nære omgangskreds, som er gode til at få én slappe af. Vi kender den type personer, der får én til at grine af problemerne i stedet for at blive tynget af bekymringer.