Om Habitushusene: Læs om Habitushusets værdier

Hvem er Habitushusene?

Habitushusene tilbyder specialiseret pædagogisk støtte og omsorg til unge over 15 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd på særligt indrettede bo- og dagtilbud i Jylland og Sjælland.

Habitushusenes historie

Habitushusene er i dag en mellemstor organisation med op mod 400 dygtige medarbejdere, men faktisk startede Habitushusene historie ganske ydmygt. Stifterne af Habitushusene, Peder Dreyer og Chresten Jepsen, mødte hinanden i slutningen af 1990’erne og udviklede igennem en årrække grundlaget for den tilgang til pædagogik, som Habitushusene bedriver i dag. I 2009 åbnede Habitushusenes første regulære botilbud, Habitushuset Jernstøbervænget. Siden da er Habitushusene blevet udvidet med en lang række yderligere botilbud i Jylland og Sjælland, og i foråret 2020 åbnede det seneste skud på stammen, HabitusHuset Elbækvej. Hvis du er interesseret i at vide mere om Habitushusene historie, så kan du se en video om det her. Martin Godske er i dag den administrerende direktør i Habitus.

Habitushusenes værdier og mission

I Habitushusene arbejder vi med udgangspunkt i Habitusmodellen, der sikrer, at vi kan yde den absolut højeste kvalitet. Kernepunkter i modellen er bl.a. solide ledelsesstrukturer, interne uddannelsesforløb, høj social kapital og lavt sygefravær. Vores mission er til enhver til at minimere graden af problemskabende adfærd hos de unge i vores varetægt og hjælpe dem til at opnå den størst mulige grad af livskvalitet. En velfungerende hverdag med meningsgivende rutiner, gode oplevelser, lavt frustrationsniveau og mindre medicin er målet. Vores personale har altid den enkelte beboer i centrum og benytter særligt udvalgte specialpædagogiske metoder til at tage hånd om den enkelte beboers unikke udfordringer og behov. Du kan finde mere information om vores metoder og pædagogikker her.

Habitushusenes personale

Personalet hos Habitushusene består primært af faguddannet personale med stor socialpædagogisk viden, praksiserfaring og hjerter, der banker for at yde omsorg for andre mennesker. Alle vores medarbejdere videreuddannes løbende bl.a. via vores helt eget uddannelsesakademi, Habitus Akademi. Nye ansatte bliver ligeledes klædt godt på. Det sker via vores nye onboardingsystem, der blev rullet ud i foråret 2020. Du kan læse mere om onboardingsystemet i denne artikel skrevet af vores administrerende direktør Martin Godske “Klar kommunikation skaber et trygt arbejdsliv i Habitushusene”.

Habitushusenes bo- og dagtilbud

Hos Habitushusene går vi op i, at vores botilbud føles som rigtige hjem og ikke som en institution. Derfor er alle vores botilbud indrettet i hyggelige villaer eller landejendomme i grønne omgivelser, der skaber en tryg og hjemlig atmosfære.

Habitushusene har følgende bo- og dagstilbud:

Habitushusene Nordjylland

 • Habitushuset Fjelsted
 • Habitushuset Nørkær
 • Habitushuset Langbrovej

Habitushusene Midtjylland

 • Habitushuset Elbækvej
 • Habitushuset Sct. Mortensgaard
 • Habitushuset Søren Kannesvej
 • Habitushuset Tyvhøjvej

Habitushusene Sjælland

 • Habitushuset Jernstøbervænget
 • Habitushuset Sølyst
 • Habitushuset Skellebjerg
 • Habitushuset Rønnebærkæret

Habitushusene Nordsjælland 

 • Habitushuset Drachmannsvej
 • Habitushuset Kæderupvej
 • Habitushuset Ny Mårumvej
 • Habitushuset Frederiksværksgade
 • Habitushuset Ahornvej

Habitushusene Vestegnen

 • Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven
 • Habitushuset Søvang

Andre tilbud hos Habitushusene

Udover vores botilbud og dagtilbud tilbyder Habitushusene også Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) målrettet unge i alderen 16-25 år med svære udviklingsforstyrrelser. Du kan læse mere om vores STU-tilbud her.

Advertisement