Kategorier
Information

Hvad mener vi i Habitushusene med ”faglig omsorg”?

Et problem, vi ofte støder på inden for specialpædagogik, er, at meningen med fagligheden ofte bliver forklædt bag bløde floskler, som ingen kan være uenige i. Selvfølgelig skal borgerne i Habitushusene bo i gode miljøer og tages hånd om. Hvad betyder det egentlig? Og hvad skal der egentlig til for at opnå det?

I Habitushusene er en af vores vigtigste ressourcer personale med overskud. De så ofte omtalte ’varme hænder’ er dem, der er kilden til høj kvalitet i vores kerneydelse: faglig omsorg. At arbejde med mennesker kræver altid fokus på individuelle behov, men at skabe plads til at fokusere på individuelle behov kræver en stærk organisatorisk struktur.  

Et problem, vi ofte støder på inden for specialpædagogik, er, at meningen med fagligheden ofte bliver forklædt bag bløde floskler, som ingen kan være uenige i. Selvfølgelig skal borgerne i Habitushusene bo i gode miljøer og tages hånd om. Hvad betyder det egentlig? Og hvad skal der egentlig til for at opnå det?

Privatpersoner, der drager omsorg for andre privatpersoner, står (heldigvis) sjældent til ansvar for kvaliteten af den omsorg, de udviser – men det gør vi. Det klassiske begreb om omsorg adskiller sig fra tanken om faglig omsorg gennem den måde, det bliver struktureret på. I Habitushusene er den bedste mulighed vi har for at kunne sikre et højt kvalitetsniveau at systematisere vores mål både for vores borgere og vores pædagogiske personale.

For at kunne arbejde målrettet mod at have et højt kvalitetsniveau har vi måtte definere hvad det overhovedet betyder – men også hvordan vi kan måle det. Årsagen til, at vi skal kunne måle på den kvalitet, vores personale yder, er at vi så kan sikre, at alt det pædagogiske personale i Habitushusene til hver en tid er i stand til at udføre deres arbejde uden at blive overbelastede.

Ingen mennesker, der er stressede er i stand til at være i et empatisk samspil med andre, og det dogme er vigtigt for os, både når det kommer til vores medarbejdere og vores borgere. Vi tror nemlig på, at alle mennesker – både med og uden diagnoser –gør det så godt, som de kan i de rammer, de har at arbejde indenfor.

I Habitushusene ved vi, at det bedste, vi kan gøre for vores borgere, er at skabe et arbejdsmiljø, hvor vores pædagogiske personale har rum til at gøre det, de er bedst til. Uanset hvor dygtigt vores personale er, er der ingen, der er i stand til at være refleksive og omsorgsfulde i deres job, hvis de rammer, de arbejder i ikke støtter op om deres praksis.

Den måde, vi kan sikre faglig omsorg for vores borgere, er ved at have stabile rammer for vores medarbejdere, hvor de selv har mulighed for at balancere mellem fast struktur og individuelle behov – både for dem selv og for de borgere, de tager sig af. Stabile rammer sikrer, at ingen behøver at bruge unødvendig energi på at spekulere på, hvad der skal gøres, men i stedet kan bruge deres energi til at gøre det så godt, de kan.

Gennem fokus på vores struktur sikrer vi, at der er konsistens i kvaliteten af vores produkt. Det er det, der i sidste ende resulterer i øget livskvalitet blandt de mennesker, vi passer på. Vores profession er at tage os af andre mennesker, og vi må aldrig glemme, at det er et professionelt erhverv. Et erhverv med en stolt faglig tradition bag sig.